Novohradská kovárna

 

Vážení návštěvníci, od 1.července 2021 jsme opět otevřeni v obvyklém režimu a těšíme se na vaši návštěvu.

Dear visitors, since July 1, we are open for visitors again at the historic blacksmith workshop in Nove Hrady. We would like to welcome your visit there.

 

kovarna

www.KovarnaNoveHrady.cz

 

Citlivě zrekonstruovanou kulturní památku, kovárnu v centru Nových Hradů, najdete cestou z náměstí na hrad. Tato kulturní památka představuje velmi cenný příklad kovářské živnosti, založené v roce 1719 kovářem Ferdinandem Grössingerem.

V roce 2000 odkoupilo bývalou kovárnu město a zrekonstruovalo ji podle dochovaných záznamů. V současné době ji má v pronájmu obecně prospěšná společnost Rožmberk.

Od roku 2002 je u příležitosti různých akcí, jako jsou kovářská setkání, motivační kurzy a ukázky kování, přístupna veřejnosti. S finanční podporou Jihočeského kraje zde bylo v roce 2007 zřízeno jedno experimentální pracoviště pro návštěvníky kovárny, na kterém si zájemci, pod dohledem zkušeného kováře, mohou vyzkoušet vyrobit vlastní kovaný výrobek, vyzkoušet svou zručnost a získat bližší představu o tom, co toto řemeslo obnáší.

Dále si zde můžete prohlédnout celou dílnu, výstavku věnovanou kovářství, sbírku tradičních kovaných výrobků a u příležitosti velikonočních a vánočních akcí i interiér obytných budov.

dan kids  dan kids 2

Velikonoce

Mimo letní sezónu se zde pravitelně konají akce pro veřejnost - vánoční a velikonoční kování a různá kovářská setkání. Po předchozím ohlášení připravujeme programy pro školy, letní tábory, zdravotně postižené i různé zájmové skupiny. Jedná se hlavně o aktivní kování, které bývá často doplněno i dalším programem.

Novohradská kovárna

je otevřena v letní sezóně: květen - září
denně od 10:00 - 17:00 hod.

Návštěvy mimo otevírací dobu lze domluvit na tel. 602 471 653